top of page

De klas van de anderstaligen

Wij helpen graag onze kinderen de Nederlandse taal beter te leren spreken en te begrijpen. Iedere week gaan we aan de slag met thema’s, verhalen, spelletjes, werkblaadjes, prenten, … om zo de taalontwikkeling te stimuleren. Daarnaast streven we ook naar het behalen van het klasniveau. In de lagere school krijgen de kinderen ook extra begeleiding voor rekenen en lezen. Bij de juf werkt ieder kind individueel en krijgt steeds een aangepast materialenpakket mee voor in de klas en thuis.

bottom of page