top of page

Ons opvoedingsproject

     Kindvriendelijke kwaliteitsschool
     ‘Waarden’volle basis voor de toekomst

Onze school is een Vrije Katholieke Basisschool voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Wij geven aan de ons toevertrouwde kinderen een stevige basis waarop zij verder kunnen bouwen eens zij de lagere school verlaten. Wij willen onze leerlingen daartoe de beste kansen geven om op te groeien in een geest van openheid, eerlijkheid en respect voor elk-ander.

     Onze opvoeding streeft naar totale persoonsvorming.

Om gelukkig te worden heeft een kind ‘hoofd, hart en handen’ nodig. Wij streven er dus naar alle talenten van het kind te ontdekken en te ontwikkelen.

 

     Onze opvoeding getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten.

Alle kinderen zijn zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras welkom bij ons. Wij proberen oog te hebben voor de noden van elk kind. Natuurlijk rekenen wij ook op een oprechte inzet van het kind zelf en op de betrokkenheid van de ouders.

     Onze opvoeding steunt op een persoonsbevorderende relatie.

Om kinderen te helpen groeien willen wij hen nabij zijn en warmte en aandacht bieden. Daarom kiezen wij voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte. Wij spreken een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen, hoffelijk en tactvol zijn.

     Onze opvoeding draagt zorg voor een eigentijdse geloofsopvoeding.

 

In onze school bekennen wij kleur. Wij geloven dat ‘kleine en grote mensen’ door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben. Maar wij willen de kinderen die ons worden toevertrouwd ook spreken over God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende reisgids is naar een rijk leven.

     Onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking.

Als schoolbestuur en schoolteam zullen wij hard werken om ons opvoedingsproject in praktijk om te zetten. Vanzelfsprekend rekenen wij ook op de inzet en de goede wil van de kinderen. Zonder deze ‘samenwerking’ lukt het ons niet. Wij kunnen ook rekenen op vele deskundige helpers zoals CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) en steun van de lokale gemeenschap. We hopen ook op de individuele bereidheid van u als ouder.


Dit levens- en leerproject zal immers maar lukken als we samen streven naar eensgezindheid rond het essentiële en elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdrage te leveren in de opvoeding van onze kinderen.

bottom of page