top of page

De sterrenklas

Juf Annelies, juf Petra, juf Isabel, juf Caroline en juf Sara bemannen dit jaar de sterrenklas. We proberen elk kind op De Springplank te laten stralen! 

Wat doen we dan allemaal: 

 • oefenen met de lezers, 

 • helpen in de klas bij moeilijkere lesjes,

 • bijwerken van lessen die de kinderen misten omdat ze ziek waren, of omdat het wat moeilijk was in de klas,

 • knippen, plakken, puzzelen, praten (taalontwikkeling stimuleren), … met de kleuters,

 • wiskundepuzzels maken, taal- en rekenkisten oefenen, als voorbereiding op het eerste leerjaar,

 • extra materialen bijeenzoeken om opdrachten die de kinderen moeilijk vinden, extra te oefenen,

 • schrijven oefenen, de verbindingen van de letters,

 • sterrenwerkkaftjes samenstellen, opvolgen en verbeteren voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben, of wat vlugger zijn dan anderen,

 • ook kleuters die meer kunnen dan in de klas kan aangeboden worden, extra uitdagen met leuke oefeningen,

 • mee luisteren, praten, denken, met directie, ouders, CLB en klasjuf om kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en helpen,

 • een klas overnemen omdat de klasjuf vergadering heeft,

 • en nog veel meer…

Je vindt ons in één van onze sterrenklasjes of helpend in klassen zelf. 

bottom of page