top of page

Schoolteam

Kijk ook eens bij 'Ons team' voor een korte voorstelling van elke leerkracht... 

Directie
 • Directeur: meneer Christophe

 • Beleidsondersteuning: juf Tine

Kleuterschool
Lagere school
 • KA (2,5 - 3 - jarigen) : juf Nele 

 • KB (2,5 - 3 - jarigen) : juf Hilde

 • KC (4 - 5 - jarigen) : juf Gina 

 • KD (4 - 5 - jarigen) : juf Mieke

 • KE (4 - 5 - jarigen) : juf Jill

 • Zorg: juf Caroline

 • Kleuterturnen: meester Hans

 • L1: juf Sara B. en juf Debby

 • L2 A : juf Charlotte

 • L2 B : juf Nathalie

 • L3 : juf Anne en juf Isabel 

 • L4 : juf Karen en juf Isabel 

 • L5 :  juf Floor

 • L6 : juf Ann en juf Annelies

 • Zorg: juf Petra, juf Isabel, juf Annelies, juf Annik

 • Bewegingsopvoeding: meester Hans

 • Anderstaligen: juf Sara V.

Leerlingenraad

 

 

Onze school werkt fijn samen met de leerlingen. Samen met de directie en de leerkrachten worden mini-projectjes uitgewerkt van begin tot einde. Alle klassen van de lagere school kunnen deelnemen. Deze vorm van samenwerken bezorgt de leerlingen een grotere betrokkenheid en tevredenheid over het schoolgebeuren. Inspraak geeft kansen tot verantwoordelijkheidsontwikkeling én waardering.

Oudercomité

Wie zijn we?

Ons Oudercomité is een toffe groep enthousiaste ouders die zich vol passie inzetten om onze school nog beter te maken. We geloven in de kracht van samenwerking tussen ouders, leraren en directie.

 

Wat is onze missie?

 • Een brug tussen school, kinderen en ouders : we fungeren als verbindende schakel tussen school, kinderen en ouders. We houden onze oren en ogen open voor opmerkingen of ideeën uit diverse invalshoeken. Die worden besproken tijdens onze volgende vergaderingen en indien nodig, afgestemd met de directie van de school.
   

 • De school een handje helpen: We staan klaar om de school te ondersteunen bij projecten, evenementen en initiatieven die ten goede komen aan alle leerlingen.
   

We zijn altijd enthousiast om bij te springen bij allerlei leuke schoolprojecten en evenementen zoals de ontbijtboxen, het schoolfeest, het afzwaaifeestje voor de 5-jarigen, het receptiefeest voor het zesde leerjaar, enzovoort..
Daarnaast zetten we ons mee in voor het vergroenen van onze mooie speelplaats.

 

Met de centjes die we verzamelen via onze activiteiten, geven we een duwtje in de rug aan de school en betalen we voor leuke extra’s. Zo helpen we vb. met veel plezier de Sint en zorgen we voor een heus Pannenkoekenfeest op Carnaval.

 

Samen maken we onze school nog beter!

 

 • Leuke activiteiten organiseren: We houden van plezier! Daarom organiseren we ook zelf leuke activiteiten zoals o.a. de Kerstdrink, de Kinderdisco, de WWCM-verkoop (wafels, wijn en chocolade 😊), zorgen we voor een traktatie op de ‘Dag van de Leerkracht’, …
   

Hoe kun jij je steentje bijdragen ?

We begrijpen dat iedereen een druk leven heeft. Daarom kun je bij ons meedoen op jouw manier en op basis van jouw beschikbaarheid. Iedere bijdrage, groot of klein, is waardevol.

 • Vergaderingen bijwonen: Kom naar onze maandelijkse vergaderingen om op de hoogte te blijven en je ideeën te delen.

 • Helpende handen: Doe mee aan onze evenementen en projecten wanneer je kunt. Alle hulp wordt gewaardeerd.

 • Ideeën delen: Heb je suggesties of creatieve ideeën? Laat het ons weten! We staan open voor nieuwe inzichten.


Het Oudercomité is de ideale manier om betrokken te zijn bij de school en de toekomst van de school mee vorm te geven ! Laten we samenwerken om een geweldige schoolomgeving te creëren voor onze kinderen.

Heb je een suggesties, opmerkingen of vragen?
Of voel je de zin om mee te doen?
Aarzel dan niet om het Oudercomité aan te spreken aan de schoolpoort of stuur een mailtje naar oudercomite@vrijebasisschoolbroechem.be .

Schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie en inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school. Elk met hun eigen inbreng komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze leerlingen, en de eigenheid van de school.

De leden van de schoolraad vindt u terug in de schoolbrochure.

CLB

Hoe werkt het CLB ?

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Onze hulp is gratis. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kan terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt

 • als je kind moeite heeft met leren

 • voor hulp bij studie- of beroepskeuze

 • als er vragen zijn over de gezondheid of hygiëne van je kind.

 • als je kind vragen heeft over seks, verliefdheid of vriendschap

 • als je vragen hebt over bepaalde inentingen

 

Een deel van wat we doen is verplicht.

 

Je kind komt naar het CLB

 • op medisch onderzoek

 • als het te vaak afwezig is op school

 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs

 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen

 • bij een niet zo voor de hand liggende overstap naar het eerste leerjaar A of B in het secundair onderwijs.

 

Op onderzoek: het medisch consult

 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. De meeste onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren. In het buitengewoon onderwijs en ook in de centra voor leren en werken of een erkende vorming is dat op leeftijden. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Om ingeënt te worden moeten de ouders toestemming geven.

Een klacht?

 

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB en vind je terug op onze website.

Het CLB is GRATIS.

Contacteer het CLB

U kunt rechtstreeks een vraag stellen aan de medewerkers van het CLB.

CLB-vestigingsplaats

Kardinaal Mercierplein 13

2500 Lier

Tel: 03/480 80 18

lier@clb-ami2.be

 

U kunt op het CLB terecht tijdens de openingsuren.
Het is wel goed dat u vooraf een afspraak maakt.
Dit kan elke werkdag van 9u. tot 12u. en van 13u. tot 16u.
Op maandag tot 19u.

Sluitingsperiodes:

De exacte sluitingsperiodes kan u terugvinden op de website van het CLB

(https://www.vrijclb.be/vrij-clb-antwerpen-middengebied-2).

 

Het CLB-team

Hans Yskout: psychopedagogisch consulent van het onthaalteam

Bea Van Dessel: verpleegkundige van het onthaalteam (medische vragen)

Griet Mertens: verpleegkundige (medische onderzoeken)

 

Meer info over het CLB kunt u terugvinden in de schoolbrochure.

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de overkoepelende inrichting van de scholengemeenschap van de Zusters van Vorselaar.

 

vzw Onderwijsinrichting Zusters der Christelijke Scholen Zuid-Kempen
Mgr. Donchelei 7
2290 Vorselaar

Scholengemeenschap

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Diamant. Deze is samengesteld uit volgende scholen:

 • St.-Calasanz - Nijlen

 • De Zandloper - Nijlen

 • Mariaschool - Grobbendonk

 • Klavertje 3 - Bouwel

 • De Springplank - Broechem

bottom of page