top of page

Schoolteam

Kijk ook eens bij 'Ons team' voor een korte voorstelling van elke leerkracht... 

Directie
 • Directeur: meneer Christophe

 • Beleidsondersteuning: juf Tine

Kleuterschool
Lagere school
 • InK: juf Nele 

 • K1: juf Hilde

 • K2A: juf Gina 

 • K2B: juf Mieke

 • K3: juf Nathalie en juf Rita

 • Zorg: juf Caroline, juf Annik

 • Kleuterturnen: meester Hans

 • Anderstaligen: juf Caroline 

 • L1A: juf Debby en juf Gitte (op vrijdag)

 • L2: juf Charlotte en juf Petra 

 • L3: juf Anne en juf Isabel 

 • L4: juf Karen en juf Isabel (op woensdag)

 • L5: juf Annelies

 • L6: juf Ann en juf Floor (op vrijdag) 

 • Zorg: juf Petra, juf Isabel, juf Lynn en juf Annik 

 • Bewegingsopvoeding: meester Hans

 • Anderstaligen: juf Sara 

Leerlingenraad

Onze school werkt fijn samen met de leerlingen. Samen met de directie en de leerkrachten worden mini-projectjes uitgewerkt van begin tot einde. Alle klassen van de lagere school kunnen deelnemen. Deze vorm van samenwerken bezorgt de leerlingen een grotere betrokkenheid en tevredenheid over het schoolgebeuren. Inspraak geeft kansen tot verantwoordelijkheidsontwikkeling én waardering.

Oudercomité

Ons oudercomité is een groep actieve ouders met een hart voor de school! Eenmaal per maand vergaderen deze vrijwillige ouders met de directie en een afvaardiging van de leerkrachten (1 kleuterjuf en 1 juf van de lagere school). Op deze vergaderingen bespreken we dan o.a. de noden of vragen waarmee ouders of kinderen zitten, en zoeken we samen naar een oplossing. We bereiden er ook onze eigen activiteiten voor.

Om het werk wat te verdelen worden er in het begin van het schooljaar werkgroepen opgericht en taken verdeeld. De mensen van een werkgroep (bv. voorbereiding kerstdrink) spreken meestal onderling nog eens af bij iemand thuis om dan alles in detail voor te bereiden.

Volgende activiteiten staan op ons programma: WWPM-verkoop, de kerstdrink, de kinderdisco, ... Uiteraard steken we ook graag onze handen uit de mouwen tijdens de activiteiten van de school, bv. ontbijtbuffet, schoolfeest, receptie 6de leerjaar, ...

Dankzij het oudercomité krijgt onze school wat meer dynamiek en worden er mooie projecten gerealiseerd, bv. vergroenen van de speelplaats, bankjes in de kleutergang, ...

Wat is ons doel?

1. LINK TUSSEN DE SCHOOL / KINDEREN / OUDERS

Wij trachten een link te zijn tussen de school, kinderen en ouders door oren en ogen open te houden voor ideeën en opmerkingen uit verschillende hoeken.

Als je een opmerking, suggestie of vraag hebt: spreek gerust iemand van de school of het oudercomité aan of zet uw ideeën op mail en verstuur ze via het contactformulier.

Een hulpmiddel om zo een schakel te zijn is onze nieuwsbrief. Daarin houden wij u regelmatig op de hoogte over het reilen en zeilen op school (vanuit het standpunt van de ouders). Dit onder het motto: onbekend is onbemind. Hoe meer u weet over de school van uw kinderen, hoe meer ù er zich ook zal thuisvoelen.

2. SCHOOL VAN ONZE KINDEREN STEUNEN
 • Als de school een activiteit inricht bieden wij onze hulp aan (vb. schoolfeest, ontbijtbuffet, grootouderfeest).

 • We organiseren zelf allerlei activiteiten:

  • jaarlijkse wijn-, wafel- en pralineverkoop

  • pannenkoekenbak met carnaval

  • tweejaarlijkse kinderdisco

  • traktatie voor de leerkrachten op de “dag van de leerkracht”

  • kerstdrink

Sommige activiteiten brengen een beetje geld op. Deze centen worden dan gebruikt om de school te ondersteunen of andere activiteiten te bekostigen.

 • we helpen de Sint

 • pannenkoekenfeest met carnaval

 • onderhoud en vernieuwen van de groene speelplaats:

  • zandbakzeil
  • grasmatten

  • nieuwe schommels

 • aankoop van bekertjes en bordjes per klas

 • aankoop volledige nieuwe leesmethode eerste leerjaar + zomerklasje

 • nieuwe zandtafels in de kleuterklassen

 • nieuwe reftertafels

 • zwemgordels voor de lagere school

 • klimtouwen en evenwichtsbalk in de turnzaal

 

3. EDUCATIEVE ROL

Als ouders hebben wij allemaal sowieso een educatieve rol, dat proberen wij in het oudercomité ook door te trekken. Daarom nodigen wij bij gelegenheid een spreker uit voor een info-avond. Er zijn al verschillende onderwerpen behandeld: straffen en belonen, invloed van tv, adhd, EHBO bij kinderen, Praten met kinderen: hoe doe je dat?, pesten, …

 

4. VEILIGHEID IN HET VERKEER

Jarenlang organiseerden we de fluoactie tussen de herfst- en paasvakantie. Dit is de donkerste periode van het jaar. Door middel van een ludieke actie en een leuk liedje worden de kinderen gestimuleerd om hun fluovestje dagelijks te dragen. Er hangt natuurlijk ook een fijne beloning aan vast voor de klas die zijn beste beentje voorzet voor de veiligheid in het verkeer.

 

Wat kan jij doen?

Sommige mensen twijfelen een beetje om zich te engageren in “het oudercomité”en hebben zoiets van: “daar heb ik niet genoeg tijd voor”. Maar hoe meer mensen zich willen inzetten, hoe minder werk het engagement dan inhoudt: als er meer handen helpen dragen, wordt het werkt lichter.

Verder willen we benadrukken dat mensen van het oudercomité zich allemaal inzetten naar eigen kunnen (lees “tijd hebben”). We zijn allemaal ouder en weten hoe druk het soms kan zijn. U helpt er niet alleen de school van uw kinderen mee, het is ook de ideale manier om de school eens van een andere kant te leren kennen dan alleen vanachter de schoolpoort …

Dus:

Heb jij ook zin om bij het oudercomité te komen? Wel, kom gewoon naar de volgende vergadering of spreek iemand van ons aan aan de schoolpoort. Als je wil mailen kan dit via de contactpagina.

Schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie en inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school. Elk met hun eigen inbreng komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze leerlingen, en de eigenheid van de school.

De leden van de schoolraad vindt u terug in de schoolbrochure.

CLB

Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB te Lier.

 

Vrij CLB-centrum (Centrum Leerlingenbegeleiding)
Kardinaal Mercierplein 13
2500 Lier
Tel.: 03/480.80.18
lier@clb-ami2.be

De volgende mensen zijn de rechtstreekse aanspreekpunten voor onze school:

 • directeur CLB: Daniel Gebruers 

 • vestigingsplaatscoördinator Lier: Karen Nollet

 • schoolbegeleider: Hans Yskout

 • schoolarts: dr. Lilid Haroutiounian 

 

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Deze punten zijn met de ouders besproken in de schoolraad.

 

Ook leerlingen en/of ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als je als ouder van de leerling hiermee instemt.

 

Meer info over het CLB kunt u terugvinden in de schoolbrochure.

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de overkoepelende inrichting van de scholengemeenschap van de Zusters van Vorselaar.

 

vzw Onderwijsinrichting Zusters der Christelijke Scholen Zuid-Kempen
Mgr. Donchelei 7
2290 Vorselaar

Scholengemeenschap

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Diamant. Deze is samengesteld uit volgende scholen:

 • St.-Calasanz - Nijlen

 • De Zandloper - Nijlen

 • Mariaschool - Grobbendonk

 • Klavertje 3 - Bouwel

 • De Springplank - Broechem

bottom of page