top of page

Schoolteam

Kijk ook eens bij 'Ons team' voor een korte voorstelling van elke leerkracht... 

Directie
 • Directeur: meneer Christophe

 • Beleidsondersteuning: juf Tine

Kleuterschool
Lagere school
 • KA (2,5 - 3 - jarigen) : juf Nele 

 • KB (2,5 - 3 - jarigen) : juf Hilde

 • KC (4 - 5 - jarigen) : juf Gina 

 • KD (4 - 5 - jarigen) : juf Mieke

 • KE (4 - 5 - jarigen) : juf Jill

 • Zorg: juf Caroline

 • Kleuterturnen: meester Hans

 • L1: juf Sara B. en juf Debby

 • L2 A : juf Charlotte

 • L2 B : juf Nathalie

 • L3 : juf Anne en juf Isabel 

 • L4 : juf Karen en juf Isabel 

 • L5 :  juf Floor

 • L6 : juf Ann en meester Tom 

 • Zorg: juf Petra, juf Isabel, juf Annelies (a.i. juf Annik) 

 • Bewegingsopvoeding: meester Hans

 • Anderstaligen: juf Sara V.

Leerlingenraad

 

 

Onze school werkt fijn samen met de leerlingen. Samen met de directie en de leerkrachten worden mini-projectjes uitgewerkt van begin tot einde. Alle klassen van de lagere school kunnen deelnemen. Deze vorm van samenwerken bezorgt de leerlingen een grotere betrokkenheid en tevredenheid over het schoolgebeuren. Inspraak geeft kansen tot verantwoordelijkheidsontwikkeling én waardering.

Oudercomité

Ons oudercomité is een groep actieve ouders met een hart voor de school! Eenmaal per maand vergaderen deze vrijwillige ouders met de directie. Op deze vergaderingen bespreken ze dan o.a. de noden of vragen waarmee ouders of kinderen zitten, en zoeken ze samen naar een oplossing. Ze bereiden er ook hun eigen activiteiten voor.

Om het werk wat te verdelen worden er in het begin van het schooljaar werkgroepen opgericht en taken verdeeld. De mensen van een werkgroep (bv. voorbereiding WWPM) spreken meestal onderling nog eens af bij iemand thuis om dan alles in detail voor te bereiden.

Volgende activiteiten staan op ons programma: WWPM-verkoop, de kerstdrink, de kinderdisco, ... Uiteraard steken we ook graag onze handen uit de mouwen tijdens de activiteiten van de school, bv. ontbijtboxen, schoolfeest, afzwaaifeestje 5-jarigen, receptie 6de leerjaar, ...

Dankzij het oudercomité krijgt onze school wat meer dynamiek en worden er mooie projecten gerealiseerd, bv. vergroenen van de speelplaats, aankoop van speel- of turntoestellen, ...

Wat is ons doel?

1. LINK TUSSEN DE SCHOOL / KINDEREN / OUDERS

Wij trachten een link te zijn tussen de school, kinderen en ouders door oren en ogen open te houden voor ideeën en opmerkingen uit verschillende hoeken.

Als je een opmerking, suggestie of vraag hebt: spreek gerust iemand van de school of het oudercomité aan of zet uw ideeën op mail en verstuur ze via het contactformulier.

Een hulpmiddel om zo een schakel te zijn is onze nieuwsbrief. Daarin houden wij u regelmatig op de hoogte over het reilen en zeilen op school (vanuit het standpunt van de ouders). Dit onder het motto: onbekend is onbemind. Hoe meer u weet over de school van uw kinderen, hoe meer ù er zich ook zal thuisvoelen.

2. SCHOOL VAN ONZE KINDEREN STEUNEN
 • Als de school een activiteit inricht bieden wij onze hulp aan (vb. schoolfeest, ontbijtbuffet, grootouderfeest).

 • We organiseren zelf allerlei activiteiten:

  • jaarlijkse wijn-, wafel- en pralineverkoop

  • pannenkoekenbak met carnaval

  • tweejaarlijkse kinderdisco

  • traktatie voor de leerkrachten op de “dag van de leerkracht”

  • kerstdrink

Sommige activiteiten brengen een beetje geld op. Deze centen worden dan gebruikt om de school te ondersteunen of andere activiteiten te bekostigen.

 • we helpen de Sint

 • pannenkoekenfeest met carnaval

 • onderhoud en vernieuwen van de groene speelplaats:

  • zandbakzeil
  • grasmatten

  • nieuwe schommels

 • aankoop van bekertjes en bordjes per klas

 • aankoop volledige nieuwe leesmethode eerste leerjaar + zomerklasje

 • nieuwe zandtafels in de kleuterklassen

 • nieuwe reftertafels

 • zwemgordels voor de lagere school

 • klimtouwen en evenwichtsbalk in de turnzaal

 

3. EDUCATIEVE ROL

Als ouders hebben wij allemaal sowieso een educatieve rol, dat proberen wij in het oudercomité ook door te trekken. Daarom nodigen wij bij gelegenheid een spreker uit voor een info-avond. Er zijn al verschillende onderwerpen behandeld: straffen en belonen, invloed van tv, adhd, EHBO bij kinderen, Praten met kinderen: hoe doe je dat?, pesten, …

 

4. VEILIGHEID IN HET VERKEER

Jarenlang organiseerden we de fluoactie tussen de herfst- en paasvakantie. Dit is de donkerste periode van het jaar. Door middel van een ludieke actie en een leuk liedje worden de kinderen gestimuleerd om hun fluovestje dagelijks te dragen. Er hangt natuurlijk ook een fijne beloning aan vast voor de klas die zijn beste beentje voorzet voor de veiligheid in het verkeer.

 

Wat kan jij doen?

Sommige mensen twijfelen een beetje om zich te engageren in “het oudercomité”en hebben zoiets van: “daar heb ik niet genoeg tijd voor”. Maar hoe meer mensen zich willen inzetten, hoe minder werk het engagement dan inhoudt: als er meer handen helpen dragen, wordt het werkt lichter.

Verder willen we benadrukken dat mensen van het oudercomité zich allemaal inzetten naar eigen kunnen (lees “tijd hebben”). We zijn allemaal ouder en weten hoe druk het soms kan zijn. U helpt er niet alleen de school van uw kinderen mee, het is ook de ideale manier om de school eens van een andere kant te leren kennen dan alleen vanachter de schoolpoort …

Dus:

Heb jij ook zin om bij het oudercomité te komen? Wel, kom gewoon naar de volgende vergadering of spreek iemand van ons aan aan de schoolpoort. Als je wil mailen kan dit via de contactpagina.

Schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie en inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school. Elk met hun eigen inbreng komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze leerlingen, en de eigenheid van de school.

De leden van de schoolraad vindt u terug in de schoolbrochure.

CLB

Hoe werkt het CLB ?

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Onze hulp is gratis. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kan terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt

 • als je kind moeite heeft met leren

 • voor hulp bij studie- of beroepskeuze

 • als er vragen zijn over de gezondheid of hygiëne van je kind.

 • als je kind vragen heeft over seks, verliefdheid of vriendschap

 • als je vragen hebt over bepaalde inentingen

 

Een deel van wat we doen is verplicht.

 

Je kind komt naar het CLB

 • op medisch onderzoek

 • als het te vaak afwezig is op school

 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs

 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen

 • bij een niet zo voor de hand liggende overstap naar het eerste leerjaar A of B in het secundair onderwijs.

 

Op onderzoek: het medisch consult

 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. De meeste onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren. In het buitengewoon onderwijs en ook in de centra voor leren en werken of een erkende vorming is dat op leeftijden. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Om ingeënt te worden moeten de ouders toestemming geven.

Een klacht?

 

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB en vind je terug op onze website.

Het CLB is GRATIS.

Contacteer het CLB

U kunt rechtstreeks een vraag stellen aan de medewerkers van het CLB.

CLB-vestigingsplaats

Kardinaal Mercierplein 13

2500 Lier

Tel: 03/480 80 18

lier@clb-ami2.be

 

U kunt op het CLB terecht tijdens de openingsuren.
Het is wel goed dat u vooraf een afspraak maakt.
Dit kan elke werkdag van 9u. tot 12u. en van 13u. tot 16u.
Op maandag tot 19u.

Sluitingsperiodes:

De exacte sluitingsperiodes kan u terugvinden op de website van het CLB

(https://www.vrijclb.be/vrij-clb-antwerpen-middengebied-2).

 

Het CLB-team

Hans Yskout: psychopedagogisch consulent van het onthaalteam

Bea Van Dessel: verpleegkundige van het onthaalteam (medische vragen)

Griet Mertens: verpleegkundige (medische onderzoeken)

 

Meer info over het CLB kunt u terugvinden in de schoolbrochure.

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de overkoepelende inrichting van de scholengemeenschap van de Zusters van Vorselaar.

 

vzw Onderwijsinrichting Zusters der Christelijke Scholen Zuid-Kempen
Mgr. Donchelei 7
2290 Vorselaar

Scholengemeenschap

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Diamant. Deze is samengesteld uit volgende scholen:

 • St.-Calasanz - Nijlen

 • De Zandloper - Nijlen

 • Mariaschool - Grobbendonk

 • Klavertje 3 - Bouwel

 • De Springplank - Broechem

bottom of page