top of page

Voor- en naschoolse opvang

Wij organiseren voor- en naschoolse opvang in onze refter.

 

Uren:

De voorbewaking van 7.30 uur tot 8.15 uur  
De nabewaking van 16.00 uur tot 18.00 uur  
Woensdag van 12.15 uur tot 13.00 uur

 

Let wel: de poort achteraan is open vanaf 7.30 uur en tot 18.00 uur (op woensdag tot 13.00 uur), de poort vooraan is open vanaf 8.15 uur en tot 16.00 uur (op woensdag tot 12.15 uur).

Kostprijs:

Deze wordt bepaald door de gemeentelijke reglementering:

€ 0,50 per begonnen kwartier voorbewaking

€ 1,00 per begonnen half uur nabewaking

 

 

Vanaf 1 september 2015 wordt er vanuit de gemeente ook buitenschoolse kinderopvang (BKO) aangeboden. Op woensdagnamiddag gaat deze opvang door in de gemeenteschool. De opvang start aansluitend na het eindigen van de lessen en duurt tot 18 uur. 

(De reeds bestaande nabewaking op school blijft aangeboden zoals voorheen, van 12.15 uur tot 13.00 uur.)

 

Opgelet: U dient zich hiervoor in te schrijven voor de BKO. Meer informatie vindt u op www.ranst.be/vrije-tijd/bko.

Ook in de korte vakanties (herfst en krokus) en op pedagogische en facultatieve verlofdagen zal de BKO opvang bieden aan alle schoolgaande kinderen tussen 2,5 – 12 jaar. Ook hiervoor dient vooraf ingeschreven te worden.

Voor de paas – en zomervakantie voorziet de BKO (buiten de reguliere werking van de speelpleinen) ook opvang voor de allerkleinste schoolgaande kinderen. Zij kunnen dan (mits inschrijving) terecht in de GLS De Sleutel te Broechem.

Ter info: De kinderen van onze school die op woensdag gebruikmaken van de BKO worden om 12.00 uur door een begeleider van de BKO opgehaald om naar de gemeenteschool te gaan.

bottom of page