top of page

Voor- en naschoolse opvang

Wij organiseren voor- en naschoolse opvang in de kleutergang en kleuterklas

 

Uren:

De voorbewaking van 7.30 uur tot 8.15 uur  
De nabewaking van 15.30 uur tot 18.00 uur  
Woensdag van 12.10 uur tot 13.00 uur

 

Let wel: de poort achteraan is open vanaf 7.30 uur en tot 18.00 uur (op woensdag tot 13.00 uur), de poort vooraan is open vanaf 8.15 uur en tot 15.45 uur (op woensdag tot 12.20 uur).

Kostprijs:

Deze wordt bepaald door de gemeentelijke reglementering:

€ 0,50 per begonnen kwartier voorbewaking

€ 1,00 per begonnen half uur nabewaking

Vanuit de gemeente wordt ook buitenschoolse kinderopvang (BKO) aangeboden op woensdag.  Deze opvang gaat door in gemeenteschool 'De Knipoog' in Ranst. Voor deze opvang moet er vooraf ingeschreven worden.  Meer info vind je op www.ranst.be/BKO .

Ook in de korte vakanties (herfst en krokus) en op pedagogische en facultatieve verlofdagen zal de BKO opvang bieden aan alle schoolgaande kinderen tussen 2,5 – 12 jaar. Ook hiervoor dient vooraf ingeschreven te worden.

Ter info: De kinderen van onze school die ingeschreven zijn in BKO 'Het RE-BOKje' voor woensdagnamiddag worden door een begeleider van de BKO opgehaald op school en naar Ranst gebracht.  

bottom of page