top of page

Onze visie

In De Springplank gaan we graag SAMEN op weg met onze kinderen, met hun ouders en met onze leerkrachten. We beogen een waarde(n)volle opvoeding die ervoor zorgt dat elke Springplanker stevig én gelukkig in zijn schoenen staat in onze steeds veranderende maatschappij.

 

In een warme en open sfeer besteden we aandacht aan                                

  • het ontwikkelen van het probleemoplossend en creatief denken en doen,

  • het opbouwen van weerbaarheid en zelfstandigheid,                                                                             

  • het verwerven van kennis,                                                                            

  • het doen groeien van respect voor onze medemens, de natuur en het ‘anders zijn’,  

  • sport en spel in een groene omgeving                                         

  • en het leren vaardig communiceren. 

 

Als vrije school spiegelen we onze geloofsopvoeding aan het model van de katholieke dialoogschool waar, vanuit de katholieke identiteit en openheid, plaats is voor culturele en levensbeschouwelijke diversiteit.

Door het prikkelen van de leergierigheid (binnen èn buiten de klasmuren), door het doordacht en veelvuldig samenwerken, door het stimuleren van burgerzin en verantwoordelijkheid, door oog te hebben voor ieders talenten en door het mediawijs benaderen van de nieuwste technologieën streven we ernaar dat elke Springplanker, aan het einde van de basisschool, een evenwichtig ‘ik-je’ is dat met een gezonde dosis realistische zelfkennis klaar is voor de volgende stap…

In ons logo zie je klein en groot, een jongen en een meisje, elkaar aankijkend, SAMEN en vol vertrouwen, op een speelse en energieke manier de grote wereld inspringen. Dat is precies waar wij voor gaan!   

 

LOGO SCHOOL.png
bottom of page